Indices

Voor de beleggingswereld heeft een index verschillende functies. In de eerste plaats dient hij als barometer voor het beursklimaat. In Nederland gebruikt men voor het meten van de algemene beursstemming meestal de AEX-Index®. Als het gaat om het beoordelen van het specifieke klimaat voor middelgrote ondernemingen is dit de AMX-Index®, ook wel de Amsterdam Midkap-Index® genoemd.

Verder fungeren indices als ijkpunt (‘benchmark’) waarmee de ontwikkeling van (een deel van) een portefeuille is te vergelijken.

Ten slotte kunnen indices dienen als onderliggende waarde voor opties, futures en andere afgeleide producten. Via die producten hebben beleggers gemakkelijk toegang tot een heel marktsegment.

Aanpassing van de beide indices
Ieder jaar past men op de derde vrijdag van maart na het slot van de handel de samenstelling van beide indices en de weging van de individuele fondsen aan.

Daarnaast zijn er nog aanpassingsmomenten na het slot van de handel op de derde vrijdag van juni, september en december. Op die momenten kan men fondsen aan de index toevoegen of hieruit verwijderen, bijvoorbeeld wanneer er meer of minder dan 25 fondsen in de index zitten als gevolg van fusies, overnames, bedrijfssplitsingen, en dergelijke.

De stand van de index
De waarde van de aandelen waaruit de index is opgebouwd, bepaalt de stand van de index. De AEX‑Index en de Amsterdam Midkap-Index zijn in principe opgebouwd uit 25 fondsen, die elk voor hun voor free float (het aantal vrij verhandelbare aandelen) aangepaste marktwaarde meetellen in de index. De stand van de index berekent men door de gezamenlijke voor free float aangepaste marktwaarde van deze 25 fondsen te delen door de zogenaamde divisor (het getal waarmee men de marktkapitalisatie deelt om de indexstand te krijgen).

Verloop AEX-Index en AMX-Index
In de AMX-Index zijn aansprekende Nederlandse bedrijven opgenomen uit economische sectoren, zoals industrie en technologie. De AMX-Index heeft een andere sectorspreiding dan de AEX-Index; daarmee vormt zij een prachtige aanvulling op de AEX-Index.

Live.euronext.com - Markets Amsterdam

Live.euronext.com - Markets Amsterdam

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM