De rol van de beurs

De beurs is een strak gereglementeerde, transparante en gecontroleerde marktplaats waar kapitaalvraag en kapitaalaanbod bij elkaar komen (primaire markt) en waar men kan handelen in genoteerde producten (secundaire markt). Voor de vragers biedt de primaire markt van de openbare kapitaalmarkt de voordelen van verhandelbaarheid, toegang tot internationale beleggerkring en de verhoging van status en naamsbekendheid die met een beursnotering gepaard gaan. Voor beleggers zijn de voordelen van een openbare kapitaalmarkt dat zij kunnen handelen op een liquide secundaire markt, waar regelgeving en toezicht geldt en er te allen tijde een transparante koersvorming plaatsvindt.

Kort samengevat bestaat de functie van een beurs uit de volgende taken:

  • Een beurs fungeert als plaats waar ondernemingen / overheden kapitaal op kunnen halen (primaire markt)
  • Brengt vraag en aanbod bij elkaar (secundaire markt)
  • Transparante koersvorming
  • Biedt regelgeving en toezicht
  • Biedt (internationale) zichtbaarheid aan NL bedrijfsleven
  • Een notering op de Nederlandse beurs heeft direct impact op NL economie:
  • Werkgelegenheid
  • Betrokkenheid
  • Toezicht

De beurs wordt ook wel gezien als aanjager van de Nederlandse economie. Zeer belangrijk is namelijk de rol die de beurs speelt bij het zoeken naar kapitaal door ondernemingen. Door het kapitaal dat een onderneming met een beursgang of met de uitgifte van extra aandelen ophaalt is het in staat om bijvoorbeeld te innoveren, expansie te realiseren of overnames te financieren. Dit zorgt voor verdere groei en werkgelegenheid. Daarnaast ervaren veel ondernemingen – met name ook in contacten met buitenlandse partijen – dat een beursnotering helpt bij het winnen van vertrouwen.

De openbare kapitaalmarkt die de beurs is, vervult voor alle partijen een belangrijke rol. Beleggers, zowel particuliere als professionele partijen, kunnen hun visie op de markt te gelde maken door het nemen van zorgvuldig afgewogen beleggingsbeslissingen. Een deel van die zorgvuldige afweging heeft te maken met het risico dat men kan en wil nemen. Voor de volle 100% veilig beleggen bestaat niet, maar de vele beleggingsproducten maken een weloverwogen keuze zeer goed mogelijk. Indices die door de beurs worden ontwikkeld en bijgehouden geven een betrouwbaar beeld van de ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau. Het bekendst is de AEX-index, maar er zijn ook tal van internationale indices en sectorindices.

Live.euronext.com - Markets Amsterdam

Live.euronext.com - Markets Amsterdam

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM