Beleggingsdoelen

Niemand investeert zomaar, iedereen heeft bepaalde gedachten over opbrengsten en het doel waarvoor die worden gebruikt. U kunt beleggen omdat u in de toekomst een grote investering verwacht. In dit kader is het mogelijk te beleggen met als doel pensioenopbouw, maar ook voor de kosten van de studie voor uw kinderen kunt u anticiperen met beleggen. Een andere beleggingsdoelstelling kan zijn dat men over een zeker vermogen wil beschikken om eindelijk dat felbegeerde appartement aan zee te kopen, of dat vakantiehuisje in de Dordogne. Bepalen hoe groot het vermogen is waarnaar u streeft en op welke termijn dit moet zijn gerealiseerd, vormt de basis van serieus beleggen. Als beleggen puur uit hobby plaatsvindt, zijn er eveneens doelstellingen. Eén daarvan is dat men in ieder geval plezier wil beleven aan zijn hobby. Uiteraard houdt dat plezier nauw verband met de bereikte resultaten.

Het belang van een lange horizon

Bij het formuleren van doelstellingen blijkt dat beleggen alles te maken heeft met tijd. Binnen een bepaalde periode wilt u een zeker resultaat bereiken. Die periode wordt aangeduid als de beleggingshorizon. Hoeveel tijd gunt u uzelf? Een paar maanden? Een jaar? Vijf jaar? Of misschien zelfs tien jaar? In het algemeen geldt: hoe langer de beleggingshorizon, des te minder extreme pieken en dalen van invloed zijn op het uiteindelijke beleggingsresultaat. Beleggen op korte termijn betekent afhankelijk zijn van het moment suprême. Een beleggingshorizon van vijf jaar wordt gezien als redelijk veilig en tien jaar zelfs als zeer veilig. Ontwikkelingen op lange termijn laten vaak een stijgende lijn zien. Wie de beurskoersen volgt, weet dat op korte termijn de fluctuaties veel groter kunnen zijn. Om een paar extreme voorbeelden te noemen: tijdens de beurscrash van oktober 1987 gingen de koersen ruim 20% naar beneden. Wie op dat ogenblik verkocht – of moest verkopen – leed een aanzienlijk verlies. De belegger die rustig afwachtte, zag dat de waarde van zijn aandelen zich vervolgens herstelde. En degene die daarna ook in de jaren negentig zijn portefeuille aanhield, kon zelfs profiteren van spectaculaire stijgingen. In 2008 kelderden de beurzen als gevolg van de kredietcrisis. Een aantal financiële instellingen gingen ten onder of werden genationaliseerd. Denk hierbij aan Lehman en Fortis. De AEX® kelderde toen met 25%.

Het daadwerkelijk bereiken van een doelstelling is waarschijnlijker naarmate de beleggingshorizon langer is. Overigens geldt het voordeel van een lange beleggingshorizon voor veel beleggingen. Onroerend goed kent eveneens tijden van waardestijging, stagnatie en waardedaling. Beleggen is dus interessant voor het behalen van meer rendement maar moet men zich wel bewust zijn van de risico’s.

Informatie voor beleggers

Goede en actuele informatie is de basis voor het nemen van succesvolle beleggingsbeslissingen.

Er zijn vele bronnen om die informatie te verzamelen. Diverse gedrukte media richten zich op beleggende lezers en ook radio en tv zijn actief met beleggingsrubrieken. Internet en Social Media zijn momenteel veel gebruikte informatiebronnen voor beleggers. Bij het vormen van een indruk over een onderneming zijn jaarverslagen en halfjaarberichten nuttig. Banken voorzien hun cliënten van informatie, zowel mondeling als schriftelijk en daarnaast kan men ook nog gebruik maken van de diensten van een beleggingsadviseur. Deze beschikt over een veelheid aan actuele informatie die hij op grond van zijn gespecialiseerde kennis op een voor beleggers waardevolle wijze weet te interpreteren.

►Aan de slag

Live.euronext.com - Markets Amsterdam

Live.euronext.com - Markets Amsterdam

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM